Mittaukset

Standardien mukaiset mittaukset

Melumittaukset

Erilaisia melumittauksia teollisuudelle ja viranomaisille uusimpien direktiivien mukaisesti suoritettuna

Akustiikkamittaukset

Huoneakustiikan tutkiminen on meidän alaamme. Teemme taajuusvaste- ja jälkikaiunta-aikamittauksia.

Toistojärjestelmien mittaukset

Äänentoistojärjestelmien teho-, särö-, taajuusvaste- ja vaihevirhemittaukset.

Meluseuranta

Lyhyt- ja pitkäaikaista meluseurantaa, myös vuosisopimuksilla. Satunnaisotoksia ja toistuvaa kontrollointia.

Melututkimus

Melulähteen kartoitusta – mm. ajoneuvojen ja työkoneiden meluongelmien ratkaisumalleja.

Sähkönlaadun mittaus

Mittaamme myös sähkönlaadun.